Alva Hajn
1938 3. července narozen v Polních Chrčicích u Kolína
1953-57 studium na Výtvarné škole v Praze (profesoři Kytka a Livora)
  návštěvy u K. Černého, J. Zrzavého, J. Baucha, F. Kubišty (synovce B. Kubišty),
V. Pruchové (sestry J. Pruchy)
  s kamarády navštěvoval Pečírkovy přednášky a představení v D34
  zkoušky na Akademii výtvarných umění - z dnes neznámého důvodu nedokončil
1957-59 vojenská služba
1960 pedagog na učňovské škole v Poděbradech (se spolužákem J. Norkem)
1961příchod do Pardubic
 první výstava se skupinou mladých pardubických výtvarníků
 s přáteli realizace výstavy Toyen v Pardubicích
1961-63zaměstnán ve Výstavnictví Pardubice
1963-72zaměstnán v propagaci n. p. Kniha v Pardubicích
1967výstava kreseb v prodejně Knihy v Pardubicích
uspořádaná z iniciativy sběratele Rybičky
1968první realizace v architektuře
 přijetí do SČVU
 získání titulu „akademický malíř"
1969cesta do Itálie
70.létazajíždí do Chrčic o víkendech
 v přední části půdy zřizuje improvizovaný ateliér
 výstavy na dvorku a návštěvy přátel
1972svobodné povolání
1976 (?)cesta do Gruzie
1979 (?)cesta do Egypta
1981cesta do Finska
 v 80.létech ještě cesta do Španělska (s J. Procházkou)
1982 (?)začíná pracovat s nevýtvarnými materiály (beton, térový papír, dráty, provazy atd.)
1984s J. Procházkou , J. Lacinou a B. Novotným vystavuje v České Třebové
19858. prosince umírá otec, A. Hajn dojíždí do Chrčic a stará se o nemocnou matku
198722. května umírá matka, definitivní přestěhování do Chrčic
1988oslava narozenin, k této příležitosti obdržel od přátel sborník kreseb a literárních textů
 první infarkt, omezuje práci s těžkými materiály
1989duben, výstava v Malé galerii v Kolíně
1990cesta do SRN u příležitosti vernisáže výstavy v Krefeldu
 v listopadu instaluje výstavu grafiky B. Reynka ze své sbírky v Malé galerii v Kolíně
1991příprava výstavy v Kramářově galerii v Praze
 3. srpna, pět dnů před zahájením výstavy umírá v Polních Chrčicích - pohřben v rodinné hrobce v Ohařích
 8. srpna otevřena velká výstava ze závěrečné etapy tvorby v Kramářově galerii v Praze
1991-93P. Ondračka provádí systematický soupis díla deponovaného v Polních Chrčicích, pořízení fotodokumentace původního stavu (J. Havelková), videozáznam (R. Tomek)
1996prosinec, převezením kreseb do galerie na Klenovou započata práce na soupisu jeho díla